Anasayfa

Tarihi boyunca birçok farklı yerel yönetime başkentlik yapmış olan antik Sinope, bir zamanlar hem Karadeniz’in hem de antik dünyanın en önemli liman kentlerinden biri idi. Arkaik Dönem’de bir Miletos kolonisi olarak kurulmuş olan Sinope, Klasik, Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem’de önemli bir liman kenti olarak gelişmiş ve zenginleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, bu liman kentinin yapısı, önemi ile gelişimini anlamak ve Karadeniz içindeki rolünü yeni ve güncel bulgular ışığında ortaya koymak adına bu Uluslararası sempozyumu düzenleyecektir.

Sinop Üniversitesi’nin düzenlediği ilk arkeolojik temalı sempozyum olacak olan bu sempozyum, özellikle kentin antik dönemlerine ve bu dönemlerdeki yakın çevresine odaklanacaktır. Sinope ve artalanı sempozyum için ortamı teşkil edecek ve kentin tarihi, dini karakteri, mimarisi, kentsel ve kırsal yapılanması, üretimleri, yazılı kaynakları, ticari ve politik bağlantıları ile su altı zenginlikleri de bu ortamda irdelenecek başlıca konular olacaktır.

Sinop Üniversitesi, bu sempozyum bünyesinde çalışmalarını sunacak, Antik Sinope ve arkeolojisi üzerine çalışan ve ilgisi olan tüm uzmanları iki gün sürecek program boyunca ağırlamaktan onur duyacaktır.