Kurullar

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Nihat DALGIN, Sinop Üniversitesi Rektörü.

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Hazar KABA, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

 

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Babür M. AKARSU, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

Yrd. Doç. Dr. Gülseren KAN ŞAHİN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

Yrd. Doç. Dr. Z. Mete AKSAN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. David BRAUND (Emekli), Exeter Üniversitesi, Klasik Dönem ve Eskiçağ Tarihi (İngiltere).

Prof. Dr. Dominique KASSAB-TEZGÖR, Bilkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye-Fransa).

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü (Türkiye).

Prof. Dr. Lâtife SUMMERER, Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Fakultät für Kulturwissenschaften, Department für Kulturwissenschaften und Altertumskunde, Institut für Klassische Archäologie (Almanya-Türkiye)

Prof. Dr. Totko STOYANOV, Sofya Üniversitesi “St. Kliment Ohridsky”, Arkeoloji Bölümü (Bulgaristan).

Prof. Dr. Vedat KELEŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye).

Doç. Dr. Claire BARAT, Valenciennes ve Hainaut-Cambrésis Üniversitesi, CALHISTE Araştırma Laboratuvarı (Fransa).

Doç. Dr. Tønnes Bekker-Nielsen, Güney Danimarka Üniversitesi, Tarih Bölümü (Danimarka).

Yrd. Doç. Dr. Babür M. AKARSU, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye).

Yrd. Doç. Dr. Gülseren KAN ŞAHİN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye).

Yrd. Doç. Dr. Hazar KABA, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye).

Yrd. Doç. Dr. Z. Mete AKSAN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Türkiye).

Dr. Anca Christina DAN, Département de Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident, École normale supérieure (Fransa).

Dr. Nino INAISHVILI, Niko Berdzenishvili Araştırma Enstitüsü,Shota Rustaveli Üniversitesi (Gürcistan).