Sempozyum Konuları

Yeni ve özgün çalışmalar ışığında aşağıda listelenmiş konulara odaklanan tüm başvurular Sempozyum bünyesine memnuniyetle kabul edilecektir:

 

  • Tarih öncesi dönemlerden Geç Antik Çağ’a kadar Sinop Bölgesi,
  • Tarih boyunca şehir planlaması, yerleşim alanları ve mezarlık alanlarının yapısı
  • Sinope’de yerel üretim, endüstri ve ekonomi
  • Tunç Çağı’ndan Geç Antik Dönem’e kadar Sinope’nin Karadeniz ticari bağlantıları
  • Sinope’nin iç komşuları ile olan kültürel, ticari ve politik ilişkileri
  • Sinope’de sosyo kültürel değişimler veya kültürel devamlılık
  • Karadeniz ekonomik sistemi içinde Sinope’nin konumu
  • Sinop çevresinde gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı, su altı araştırmaları ve müze araştırmaları